Dokumenti

SLUŽBENI AKTI

Zakon o Hrvatskom Crvenom križu

Statut Hrvatskog Crvenog križa

Pravilnik o ravnateljima društava Hrvatskog Crvenog križa

Etički kodeks Hrvatskog Crvenog križa 

INTERNI AKTI

Pravilnik o radu GDCK Opatija_novi

Pravilnik o uredskom poslovanju

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

Rješenje – Upis izmjene i dopune Statuta udruge

Izmjene Statuta Gradskog društva Crvenog križa Opatija

Statut Gradskog društva Crvenog križa Opatija

Pravilnik o unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova u GDCK Opatija

Pravilnik o radu

Poslovnik o radu Skupštine Gradskog društva Crvenog križa Opatija

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ

Godišnji financijski izvještaj za 2016. godinu

Godišnji financijski izvještaj za 2017. godinu

Godišnji financijski izvještaj za 2018. godinu

Godišnji financijski izvještaj za 2019. godinu

Izvještaj o prihodima i rashodima 01.01.-30.06.2020.

Financijski izvjestaj 01.01.-30.06.2020.

IZVJEŠTAJ O RADU GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA OPATIJA I PROGRAM RADA

Plan i program rada GDCK Opatija za 2016. godinu

Izvještaj o radu Gradskog društva Crvenog križa Opatija za 2016. godinu

Program rada za mandatno razdoblje 2017. – 2020.

Izvještaj o radu Gradskog društva Crvenog križa Opatija za 2017. godinu i Program rada za 2018. godinu

Izvještaj o radu Gradskog društva Crvenog križa Opatija za 2018. godinu i Program rada za 2019. godinu

Izvještaj o radu Gradskog društva Crvenog križa Opatija za 2019. godinu

Plan i program rada GDCK Opatija za 2020. godinu

FINANCIJSKI PLAN

Financijski plan Gradskog društva Crvenog križa Opatija za 2018. godinu

Financijski plan Gradskog društva Crvenog križa Opatija za 2019. godinu

Financijski plan Gradskog društva Crvenog križa Opatija za 2020. godinu

Obrazloženje financijskog plana GDCK Opatija za 2020. godinu

SKUPŠTINA

Izvještajna Skupština – poziv

Zapisnik s Izvještajne Skupštine

Izborna Skupština 2016. – poziv

Zapisnik s izborne Skupštine 2016.

1. sjednica Skupštine 2017. – poziv

Zapisnik s 1. sjednice Skupštine 2017.

2. sjednica Skupštine 2018. – poziv

Zapisnik s 2. sjednice Skupštine 2018.

Zapisnik s 4. sjednice Skupštine održane 18.06.2019.

ODBOR

Poziv i zapisnik s 1. sjednice Odbora održane 12.01.2017.

Poziv i zapisnik s 2. sjednice Odbor održane 20.02.2017.

Poziv i zapisnik s 3. sjednice Odbora održane 21.09.2017.

Poziv i zapisnik s 4. sjednice Odbora održane 13.11.2017.

Zapisnik sa 7. sjednice Odbora održane 29.03.2018.

Zapisnik s 8. sjednice Odbora održane 14.06.2018.

Zapisnik s elektronske sjednice Odbora održane 10.10.2018.

Zapisnik s 9. sjednice Odbora održane 15.11.2018.

Zapisnik s elektronske sjednice Odbora održane 28.01.2019.

Zapisnik s elektronske sjednice Odbora održane 26.02.2019.

Zapisnik s 10. sjednice Odbora održane 30.04.2019.

Zapisnik s 11. sjednice Odbora održane 13.12.2019.

Zapisnik s 12. elektronske sjednice Odbora održane 01.04.2020.

Zapisnik sa 14. sjednice Odbora održane 26.08.2020.

Zapisnik s 15. sjednice Odbora održane 14.09.2020.

NADZORNI ODBOR

Izvješće Nadzornog odbora_2017.

Izvješće Nadzornog odbora_2018.

Izvješće Nadzornog odbora_2019.

IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI

Izvješće o obavljenoj reviziji

ODLUKE

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu podataka