Akcije dobrovoljnog darivanja krvi u 2020. godini

20.01. (ponedjeljak) – 11:00 – 17:00 – Učenički dom Lovran

14.02. (petak) – 08:30 – 14:00 – maturanti

04.03. (srijeda) – 11:00 – 17:00 – Opatija, dvorana M. Cvetković

11.03. (srijeda) – 11:00 – 17:00 – Matulji, Hangar

22.04. (srijeda) – 10:00 – 17:00 – Lovran, Kino Sloboda

03.06. (srijeda) – 11:00 – 17:00 – Opatija, dvorana M. Cvetković

30.06. (utorak) – 11:00 – 17:00 – Matulji, Hangar

22.07. (srijeda) – 11:00 – 17:00 – Učenički dom Lovran

31.08. (ponedjeljak) – 11:00 – 17:00 – Opatija, dvorana M. Cvetković

29.09. (utorak) – 11:00 – 17:00 – Matulji, Hangar

21.10. (srijeda) – 08:30 – 11:00 – Fakultet Ika

21.10. (srijeda) – 12:00 – 17:00 – Učenički dom Lovran

07.12. (ponedjeljak) – 11:00 – 17:00 – Opatija, dvorana M. Cvetković

29.12. (utorak) – 11:00 – 17:00 – Matulji, Hangar

OPATIJA
04.03. (srijeda)
03.06. (srijeda)
31.08. (ponedjeljak)
07.12. (ponedjeljak)

MATULJI
11.03. (srijeda)
30.06. (utorak)
29.09. (utorak)
29.12. (utorak)

LOVRAN
20.01. (ponedjeljak)
22.04. (srijeda)
22.07. (srijeda)
21.10. (srijeda)

FAKULTET IKA

21.10. (srijeda)

MATURANTI

14.02. (petak)