Akcije dobrovoljnog darivanja krvi u 2018. godini

LOVRAN
24.01. (srijeda)
25.04. (srijeda)
25.07. (srijeda)
24.10. (srijeda)

OPATIJA
07.03. (srijeda)
06.06. (srijeda)
05.09. (srijeda)
05.12. (srijeda)

MATULJI
02.03. (petak)
01.06. (petak)
31.08. (petak)
30.11. (petak)