Akcije dobrovoljnog darivanja krvi u 2017. godini

19.04., srijeda – Lovran
02.06., petak – Matulji
06.06., utorak – Opatija
17.07., ponedjeljak – Lovran
01.09., petak – Matulji
05.09., utorak – Opatija
16.10., ponedjeljak – Lovran (hotel “Lovran”) 8:30-14 h

20.10., petak – Ika (Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu) 8:30-14 h
01.12., petak – Matulji
05.12., utorak – Opatija