Akcije dobrovoljnog darivanja krvi u 2021. godini

20.01. (srijeda) – 12:00 – 17:00 – Lovran, Kino Sloboda

03.03. (srijeda) – 10:00 – 17:00 – Opatija, dvorana M. Cvetković

26.03. (petak) – 10:00 – 17:00 – Matulji, Hangar

21.04. (srijeda) – 10:00 – 17:00 – Lovran, Kino Sloboda

21.04. (srijeda) – 08:30 – 11:00 – Fakultet Ika

30.04. (petak) – 08:30 – 14:00 – Maturanti

07.06. (ponedjeljak) – 10:00 – 17:00 – Opatija, dvorana M. Cvetković

25.06. (srijeda) – 10:00 – 17:00 – Matulji, Hangar

21.07. (srijeda) – 10:00 – 17:00 – Lovran, Kino Sloboda

08.09. (srijeda) – 10:00 – 17:00 – Opatija, dvorana M. Cvetković

24.09. (petak) – 10:00 – 17:00 – Matulji, Hangar

20.10. (srijeda) – 12:00 – 17:00 – Lovran, Kino Sloboda

20.10.(srijeda) – 08:30 – 11:00 – Fakultet Ika

08.12. (srijeda) – 10:00 – 17:00 – Opatija, dvorana M. Cvetković

24.12. (petak) – 10:00 – 17:00 – Matulji, Hangar

OPATIJA
03.03. (srijeda)
07.06. (ponedjeljak)
08.09. (srijeda)
08.12. (srijeda)

MATULJI
26.03. (petak)
25.06. (petak)
24.09. (petak)
24.12. (petak)

LOVRAN
20.01. (srijeda)
21.04. (srijeda)
21.07. (srijeda)
20.10. (srijeda)

FAKULTET IKA

21.04. (srijeda)

20.10. (srijeda)

MATURANTI

30.04. (petak)