O projektu

Projekt Dostojanstvena starost u vlastitom domu – socijalne usluge Urbane aglomeracije Rijeka doprinosi kvaliteti života starijih i nemoćnih osoba i osoba s invaliditetom kroz programe  Pomoć u kući i Posudionicu medicinske opreme i pomagala. Kako bi se uspostavila usluga Pomoći u kući zaposlit će se 5 gerontodomaćica koje će pružati skrb u vidu uređivanja kućnog prostora, nabavke namirnica, pomoći u higijenskim potrebama, pratnji u obavljanju aktivnosti izvan vlastitog doma, razgovora i druženja s korisnicima. Za potrebe uspostave Posudionice medicinske opreme i pomagala projektom je predviđena nabava više vrsta medicinske opreme(kreveta, anatomskih madraca, invalidskih kolica i hodalica i sl.) te nabava vozila i zapošljavanje skladištara na pola radnog vremena koji će razvoziti, montirati opremu domu korisnika, obavljati sitne popravke te voditi evidenciju posudbe. Time će se olakšati kretanje, obavljanje osnovnih životnih potreba i omogućiti ostanak u svojim domovima umjesto institucionalizacije.

Održat će se i konferencija o važnosti kvalitetnih izvaninstitucijskih socijalnih usluga za ciljane korisnike iz redova predstavnika nositelja, partnera, zatim jedinica lokalne samouprave, CZSS, HZZO, patronažnih službi, gerontodomaćica, udruga i ustanova koje pružaju socijalne usluge s područja UAR te zainteresirane građane kao članove obitelji postojećih ii potencijalnih korisnika socijalnih usluga tijekom projekta.

Ciljevi i očekivani rezultati

Cilj projekta je širenje i unapređenje visokokvalitetnih socijalnih usluga za 65+ i OSI na području UAR, dok su specifični ciljevi: unaprjeđenje postojećih socijalnih usluga za područje UAR (pomoć u kući i posudionica medicinsko opreme i pomagala) i povećanje svijesti javnosti o prednostima deinstitucionalizacije kroz oblike socijalnih usluga i podrški.

Očekuje se da će ovaj projekt unaprijediti postojeće socijalne usluge za područje Urbane aglomeracije Rijeka kroz Pomoć u kući i Posudionicu medicinske opreme i pomagala te da će se razviti obuhvatna, ciljana, promptna, visokokvalitetna izvaninstitucijska socijalna usluga čime će se utjecati na preranu institucionalizaciju krajnjih korisnika.

Ukupna vrijednost projekta: 1.987.142,26 kuna (100% financiranje)

Razdoblje provedbe: svibanj 2021.- svibanj 2023.

Projektni tim

Projektni tim čine Voditelj projekta i Koordinator programa PUK.

Voditelj projekta

Katarina Šebalj, mag. oec.

Tel. 051/314-958

Email. info.opatija@crvenikriz.eu

Koordinator programa PUK

Informacija će biti naknadno objavljena