Dobrovoljno davanje krvi

Gradsko društvo Crvenog križa Opatija godišnje organizira 12-14  akcija darivanja krvi u općinama Opatija, Matulji, Lovran i Mošćenička Draga, dvije u bolnicima Lovran, dvije na fakultetu u Iki  i jedna akcija za Valentinovo namijenjena maturantima.

Krv nema cijenu, ali ima troškove. Organizacija dobrovoljnog darivanja krvi je složen postupak koji podrazumijeva pripreme za održavanje ( usklađen kalendar akcija sa transfuziološkomslužbom, suradnju sa organizatorom i volonterima ), obavijesti darivateljima, osiguravanje mjesta za akciju, osiguran obrok te osigurana financijska sredstva.

Obrok zahvale svoje opravdanje nema isključivo u činjenici da se nakon darivanja krvi nadoknadi izgubljena tekućina. On ima i psihološki značaj. Naime, tijekom obroka darivatelj se nalazi pod nadzorom, a samo okruženje daje mu osjećaj pripadnosti. Bitan je i edukativni moment, kad se razgovorom sa volonterima i međusobno nastoje uputiti edukativne poruke i evaluirati naš rad. Zahvaljujući razumijevanju Grada Opatije te općina Lovran i Matulji osiguravaju se sredstva za besplatne mjesečne autobusne karte za višestruke darivatelje krvi.

Povodom Dana darivatelja krvi (25. listopada) kod predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović priređuje se svečani prijem za darivatelje iz cijele Hrvatske. Tom prilikom darivatelji sa 100 darivanja dobivaju odličje Red Danice sa likom Katarine Zrinske.

Različiti su načini zahvale darivatelju, a Crveni križ na tom polju ima bogato iskustvo.

Samo zadovoljan darivatelj ostaje uvijek darivatelj, pa je vrlo važno ispuniti sva njihova očekivanja.