Akcije dobrovoljnog darivanja krvi u 2022. godini

19.01. (srijeda) – 10:00 – 17:00 – Lovran, Kino Sloboda

11.02. (petak) – 08:30 – 14:00 – Maturanti

09.03. (srijeda) – 10:00 – 17:00 – Opatija, dvorana M. Cvetković

25.03. (petak) – 10:00 – 18:00 – Matulji, Hangar

20.04. (srijeda) – 08:30 – 11:00 – Fakultet Ika

20.04. (srijeda) – 12:00 – 17:00 – Lovran, Kino Sloboda

08.06. (srijeda) – 10:00 – 17:00 – Opatija, dvorana M. Cvetković

24.06. (petak) – 10:00 – 18:00 – Matulji, Hangar

20.07. (srijeda) – 10:00 – 17:00 – Lovran, Kino Sloboda

07.09. (srijeda) – 10:00 – 17:00 – Opatija, dvorana M. Cvetković

23.09. (petak) – 10:00 – 18:00 – Matulji, Hangar

19.10. (srijeda) – 08:30 – 11:00 – Fakultet Ika

19.10. (srijeda) – 12:00 – 17:00 – Lovran, Kino Sloboda

07.12. (srijeda) – 10:00 – 17:00 – Opatija, dvorana M. Cvetković

21.12. (srijeda) – 10:00 – 18:00 – Matulji, Hangar

OPATIJA
09.03. (srijeda)
08.06. (srijeda)
07.09. (srijeda)
07.12. (srijeda)

MATULJI
25.03. (petak)
24.06. (petak)
23.09. (petak)
21.12. (srijeda)

LOVRAN
19.01. (srijeda)
20.04. (srijeda)
20.07. (srijeda)
19.10. (srijeda)

FAKULTET IKA

20.04. (srijeda)

19.10. (srijeda)

MATURANTI

11.02. (petak)