Akcije dobrovoljnog darivanja krvi u 2023. godini

18.01. (srijeda) – 10:00 – 18:00 – Lovran, Kino Sloboda

10.02. (petak) – 08:30 – 12:00 – Maturanti, Gimnazija E.Kumičića

07.03. (utorak) – 10:00 – 17:00 – Opatija, dvorana M. Cvetković

22.03. (srijeda) – 10:00 – 18:00 – Matulji, Š.S. Dvorana

19.04. (srijeda) – 08:30 – 11:00 – Fakultet Ika

19.04. (srijeda) – 12:30 – 18:00 – Lovran, Kino Sloboda

06.06. (utorak) – 10:00 – 17:00 – Opatija, dvorana M. Cvetković

21.06. (srijeda) – 10:00 – 18:00 – Matulji, Š.S. Dvorana

19.07. (srijeda) – 10:00 – 18:00 – Lovran, Kino Sloboda

05.09. (utorak) – 10:00 – 17:00 – Opatija, dvorana M. Cvetković

20.09. (srijeda) – 10:00 – 18:00 – Matulji, Š.S. Dvorana

18.10. (srijeda) – 08:30 – 11:00 – Fakultet Ika

18.10. (srijeda) – 12:30 – 18:00 – Lovran, Kino Sloboda

05.12. (utorak) – 10:00 – 17:00 – Opatija, dvorana M. Cvetković

20.12. (srijeda) – 10:00 – 18:00 – Matulji, Š.S. Dvorana

OPATIJA
07.03. (utorak)
06.06. (utorak)
05.09. (utorak)
05.12. (utorak)

MATULJI
22.03. (srijeda)
21.06. (srijeda)
20.09. (srijeda)
20.12. (srijeda)

LOVRAN
18.01. (srijeda)
19.04. (srijeda)
19.07. (srijeda)
18.10. (srijeda)

FAKULTET IKA

19.04. (srijeda)

18.10. (srijeda)

MATURANTI

10.02. (petak)