Rad s mladima

Svrha programa rada s mladeži je osposobljavanje djece i mladeži za odrastanje u odgovornu, zdravu i zadovoljnu osobu, koja će znati pomoći i sebi i zajednici. Programom se ostvaruju sljedeće zadaće: odgoj za humanost koji se temelji na poimanju važnosti humanih osjećaja i djelovanja, zdravstveni odgoj koji je odgoj za zdrav život i daje spoznaje iz osnova zdravstvene izobrazbe te radi na prevenciji ovisnosti. Razvoj socijalne svijesti obuhvaća interpersonalno, interkulturalno razumijevanje i komunikaciju, njegovanje tolerancije i odgovornost za zajednicu.

Kao i svake godine mladi  su bili aktivni u mnogim akcijama Crvenog križa tijekom godine. U svakoj školi određen je voditelj, koji je ujedno i koordinator između škola i Crvenog križa. Na taj se način lakše, brže i kvalitetnije provode akcije.

Uključili smo se i u projekt grada Opatije “Naj dječje djelo” gdje su se birali pojedinci i grupe koji su u tijeku godine učinili neko dobro djelo, što je za nas vrlo bitno, jer je to podloga za razvoj volonterskog rada na svim nivoima.

Službu spašavanja na vodi provodimo desetak godina, pa se tako svake godine organiziraju edukacije za spasioce koje se zapošljava na plaži u Ičićima koja ima plavu zastavu te na kupalištu Slatina.

Uz to su se provodile radionice “Kodeks sigurnosti na vodi” za vrtićare gdje se upoznaju sa nizom uputstava kako se ponašati na plažama i pomoći u spašavanju.

Održali smo dvije škole plivanja za predškolski uzrast za dječji vrtić Opatija.

Isto tako redovno provodimo predavanja o AIDS-u,TBC-u, o spolnosti i ostalo.