Potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Pomoć u kući“ u sklopu programa “Zaželi – program zapošljavanja žena”

Ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Opatija Đana Pahor potpisala je u četvrtak, 17. siječnja 2019. godine Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Pomoć u kući“ (u sklopu programa „Zaželi“ – program zapošljavanja žena) s Ministarstvom rada i mirovinskog sustava i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, Uredom za financiranje i ugovaranje projekta Europske unije. Svečano potpisivanje održalo se je u Ivanić Gradu u Maloj Sali Pučkog otvorenog učilišta Ivanić Grad. Navedeni projekt financira se u potpunosti (100%) iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. Ukupna vrijednost cijelog projekta je 1.120.164,31 kuna. Razdoblje provedbe projekta je 17.1.2019. – 17.7.2021. Nositelj projekta je Gradsko društvo Crvenog križa Opatija dok su obvezni partneri na projektu Hrvatski zavod za zapošljavanje, Regionalni ured Rijeka – Ispostava Opatija i Centar za socijalnu skrb Opatija.

Cilj projekta je osnažiti i unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja, zapošljavanjem u lokalnoj zajednici koje će ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva, te ujedno potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika.

Očekivani rezultati projekta jesu zapošljavanje 5 žena evidentiranih u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje koje će potpisati ugovor o radu na 24 mjeseca te kroz projekt obilaziti preko 20 korisnika u njihovim domovima.
Zaposlenjem prestaju biti pripadnice ranjive skupine i imati će daleko veće mogućnosti za kvalitetnijim načinom života, a kroz doprinos zajednici osjetit će se uključenima i vrijednim članovima društva.

Održivost projekta postići će se uključenosti zaposlenih žena u zajednicu gdje će biti u mogućnosti kroz kontakte s korisnicima doći u nove poslovne prilike. Isto tako budući se radi o starijim ženama, planira se da će neka od ovako zaposlenih žena ovim putem steći uvjete za mirovinu koje, zbog svoje dobi i ranjivosti na burzi rada, inače ne bi mogla. Očekuje se da se nijedna žena neće vraćati u evidenciju Hrvatskog zavoda za zapošljavanje bilo zbog odlaska u mirovinu ili zbog ostvarenja novih radnih prilika.

Osim zapošljavanja žena kao primarne ciljne skupine, održivost će se očitovati i kod korisnika usluga projekta na način da će im kvaliteta života biti povećana i istekom projekta na način da će produljeni konstantni kontakt s gradonačelnicama dovesti do prijateljstva i učenja brige o sebi kroz odnos s njima i mogućnost dužeg i kvalitetnijeg života u vlastitom okruženju kao dokazivo pozitivnoj mjeri izvaninstitucionalne skrbi za starije osobe.

Za više informacija nazovite +385 51 270 958 ili +385 51 712 577 ili nas kontaktirajte putem e-maila: opatija@crvenikriz.eu

Poveznice na relevantne internetske stranice:

https://strukturnifondovi.hr/

http://www.esf.hr/