Zdravstvene aktivnosti

Gradski Odbor Crvenog križa Opatija na ovom području djelovanja provodi aktivnosti koje se odnose na zdravstveno prosvjećivanje, odgoj i prevenciju zdravlja.

 

Možemo se pohvaliti i provedbom programa “Pomoć u kući” na području općine Matulji i Grada Opatije.

I dalje iznajmljujemo karoline i invalidska kolica obiteljima koji su u toj potrebi.