Javni natječaj za ravnatelja/icu Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Opatija

Sukladno člancima 29. i 32. Statuta Gradskog društva Crvenog Križa Opatija i člancima 2. i 5. Pravilnika o ravnateljima društava Hrvatskog Crvenog križa te na temelju odluke Odbora Gradskog društva Crvenog križa Opatija od dana 21.01.2021., Odbor Gradskog društva Crvenog Križa Opatija raspisuje

NATJEČAJ

Za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Gradskog društva Crvenog Križa Opatija za mandatno razdoblje 2021. – 2025.

I. Kandidati  moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

–završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij (humanističkog, prirodnog, biomedicinskog i zdravstvenog smjera)  i najmanje tri godine radnog iskustva u propisanoj stručnoj spremi; ili

-završen preddiplomski sveučilišni studij ili preddiplomski stručni studij (humanističkog, prirodnog, biomedicinskog i zdravstvenog smjera) i najmanje četiri godine radnog iskustva u propisanoj stručnoj spremi.

II. Za natječaj je potrebno priložiti:

1. dokaz o ispunjavanju formalnih uvjeta (diploma, potvrdu o stažu i radnom iskustvu u propisanoj stručnoj spremi u preslici)

2. molbu

3. životopis

4. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)

5. motivacijsko pismo

6. viziju razvoja i rada Hrvatskog Crvenog križa, Gradskog društva Crvenog križa Opatija u četverogodišnjem mandatu na propisanom M-1 obrascu

Mandat ravnatelja/ice Hrvatskog  Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Opatija traje četiri godine.

U slučaju da se na javni natječaj javlja kandidat koji je već obnašao dužnost ravnatelja, on mora dostaviti i:

– izvješće o radu ravnatelja tijekom mandata na propisanom M-2 obrascu

-pozitivnu ocjenu obnašanja dužnosti ravnatelja na propisanom P-1 obrascu

-potvrdu Središnjeg ureda o pohađanju edukacije za ravnatelje iz članka 4. stavka 1. Pravilnika o ravnateljima društava Hrvatskog Crvenog križa, odnosno iz članka 4. stavka 2. spomenutog Pravilnika ako takvu potvrdu ima.

III. Podnošenje prijava

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od objave natječaja.

Prijave se dostavljaju u Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Opatija, „Ul. Joakima Rakovca 15, 51410 Opatija, uz naznaku: „Prijava za javni natječaj za izbor ravnatelja – ne otvaraj“.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Svi kandidati koji zadovoljavaju formalne uvjete biti će pozvani na razgovor prilikom čega su dužni predočiti izvornike dokumentacije koje su dostavili u prijavi na natječaj.

O rezultatima natječaja kandidati  će biti pisano obavješteni u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

3 veljače, 2021

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)