Aktivnosti

Rad Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Opatija obuhvaća:

 • – akcije dobrovoljnog darivanja krvi
  – prva pomoć i zdravstveno prosvjećivanje građana;
  – tečajevi prve pomoći u sklopu Zakona zaštite na radu
 • – rad sa mladima;
 • – djelatnost socijalne skrbi,
  – sabirne akcije
  – akcije mjerenja tlaka i šećera
  – briga o osobama treće životne dobi kroz Klub 60+
  – pomoć u kući u Opatiji, Matuljima i Lovranu
  – posudba ortopedskih pomagala itd.